Sertifisering og kompetanse

Bergen Takst & Eiendom er et foretak som driver virksomhet innenfor eiendomstakst og byggrådgiving. Uavhengighet er vår kjerneverdi og det gir oss en unik rolle som verdifastsetter og rådgiver i eiendomsbransjen. Vi verner derfor spesielt om vår integritet og uavhengighet ved utførelsen av våre oppdrag.

Vi er medlem av bransjeorganisasjonen Norsk takst og er derfor forpliktet etter takstorganisasjonens instruks og etiske regler. Medlemmer i NT har ansvarsforsikring for sin virksomhet og er forpliktet til årlig etterutdanning for å opprettholde kompetanse og kvalitet på våre tjenester.

Våre takstkonsulenter har takst utdannelse fra Norges Takseringsforbund og Nito Takst i tillegg til utdannelse som henholdsvis byggmester og sivil ingeniør. Vår kompetanse er bygget opp gjennom mange års arbeid innenfor bygg og eiendomsbransjen med eiendomstaksering og prosjekt/byggeledelse.

Vi er sertifisert av Det Norske Veritas (DNV GL) for boligsalgsrapportering og har sentral godkjenning for uavhengige kontrolloppdrag i tiltaksklasse 1.

Bergen Takst & Eiendom har kompetanse og erfaring som gjør at vi kan påta oss spennende oppdrag hvor vi kan skape merverdi for oppdragsgivere og brukere av våre rapporter.