Skip to main content

Sertifisering og kompetanse

Bergen Takst & Eiendom arbeider innenfor eiendomstakst og byggrådgiving. Vi er en uavhengig aktør i markedet noe som gir oss en unik rolle som verdifastsetter av eiendom og som rådgiver i eiendomsbransjen. Vi setter derfor integritet og uavhengighet høyt ved utførelsen av våre oppdrag.

Vi er medlem av bransjeorganisasjonen Norsk takst og er forpliktet etter takstorganisasjonens instruks og etiske regler. Medlemmer i Norsk takst har ansvarsforsikring for sin virksomhet og er forpliktet til årlig etterutdanning for å opprettholde kompetanse og kvalitet på tjenester.

Våre bygningssakkyndige har takstfaglig utdannelse fra Norges Takseringsforbund og Nito Takst i tillegg til utdannelse som henholdsvis byggmester og sivil ingeniør. Vår kompetanse er basert på mange års arbeid innenfor bygg og eiendomsbransjen med eiendomstaksering og prosjekt/byggeledelse.

Vi er sertifisert av Det Norske Veritas (DNV GL) for tilstandsrapportering og har sentral godkjenning for uavhengige kontrolloppdrag i tiltaksklasse 1.

Bergen Takst & Eiendom har opparbeidet seg en samlet kompetanse og erfaringsbakgrunn som gjør at vi kan påta oss krevende og spennende oppdrag hvor vi kan skape merverdi for våre oppdragsgivere.