Skip to main content

Prisinformasjon

Prisene beregnes etter m2 for boligens bruksareal (bra)

Verditakst

Leiligheter/eierseksjoner opptil 90 m2/bra

5.500,-

Rekkehus/ mindre boliger opptil 150 m2/bra

6.000,-

Eneboliger opptil 220 m2/bra

6.500,-

Eneboliger opptil 330 m2/bra

7.000,-

Tilstandsrapport bolig

Tilstandsrapport for bolig inkl arealmåling iht forskrift til avhendingsloven

Leiligheter/eierseksjoner opptil 90 m2/bra

9.500,-

Rekkehus/ mindre boliger opptil 150 m2/bra

12.500,-

Eneboliger opptil 220 m2/bra

15.500,-

Eneboliger opptil 330 m2/bra

16.500,-

Andre oppdrag

Avtalt fastpris eller regningsarbeid

Timepris ved regningsarbeid

1.500,-

Ta kontakt med oss for et tilbud på våre tjenester.

Alle priser er inkl. 25 % mva.