Prisinformasjon

Prisene beregnes etter m2 for boligens bruksareal (bra)

Verditakst

Leiligheter/eierseksjoner opptil 90 m2/bra

4.500,-

Rekkehus/ mindre boliger opptil 150 m2/bra

5.250,-

Eneboliger opptil 220 m2/bra

5.800,-

Eneboliger opptil 330 m2/bra

6.300,-

Boligsalgsrapport

NS 3424 Tilstandsrapport for bolig med arealmåling og verditakst (Boligsalgsrapport, bsr 1)

Leiligheter/eierseksjoner opptil 90 m2/bra

7.500,-

Rekkehus/ mindre boliger opptil 150 m2/bra

8.500,-

Eneboliger opptil 220 m2/bra

10.000,-

Eneboliger opptil 330 m2/bra

12.500,-

NS 3600 Boligsalgsrapport kan utføres etter nærmere avtale (bsr2)

Andre oppdrag

Avtalt fastpris eller regningsarbeid

Timepris ved regningsarbeid

1.250,-

Ta kontakt med oss for et tilbud på våre tjenester.

Alle priser er inkl. 25 % mva.