Skip to main content

Forbrukerinfo

Faser i takstoppdraget

 • Ta kontakt med oss via bestilling, kontakt eller på telefon
 • Vi gjør en avtale om befaring på et tidspunkt som passer for deg
 • Oppdraget opprettes og befaringen forberedes
 • Takstbefaring gjennomføres
 • Takstrapporten utarbeides og sendes på e-post iht avtalt tidsfrist

På befaringen vil takstmannen

 • Gå gjennom fremlagte dokumenter
 • Besiktige eiendommen/boligen – alle rom
 • Måle arealer på stedet
 • Utføre fuktkontroll ved behov
 • Overflater som er dekket av tunge møbler, installasjoner, snø, løv eller lignende vil ikke bli undersøkt, med mindre den bygningssakkyndige mener det er nødvendig

Forbered boligen til befaring

Tilstandsrapporten krever en grundig inspeksjon av boligen. Før befaringen er det derfor nødvendig at du forbereder boligen.
Sørg for at det er tilgang til:

 • Sluk
 • Loftsluke
 • Vann og avløpsrør
 • Vegger i rom under terreng
 • Vegger i rom ved siden av bad, vaskerom og dusjrom
 • Tak (Sett frem stige dersom det er trygt å gå opp på taket. Gjelder ikke for befaring av leilighet).

Rydd og rengjør boligen. Det er viktig at du renser alle sluk.

Fuktmålinger
Basert på nye krav er det større fokus på konstruksjoner som våtrom og rom under terreng. Den bygningssakkyndige vurderer konstruksjonene ved bruk av ulike måleinstrumenter. Det kan bli nødvendig å borre hull i vegger for fysisk kontroll. Hull vil tettes med egnet deksel etter kontrollen.

Egenerklæringen må alltid fylles ut i forbindelse med tilstandsrapport bolig, denne er et viktig underlag ved utarbeidelse av rapporten.

Relevante dokumenter

Det er ønskelig at eier/rekvirent finner frem det som finnes av relevante dokumenter på eiendommen/boligen til befaringen.

Selveiende bolig/eierseksjoner/leiligheter:

→ Tidligere salgsprospekt eller takst
→ Plantegninger (ha gjerne kopi til takstmannen)
→ Resultat fra målinger av radon
→ Egenerklæring ved tilstandsrapport
→ Oversikt over årlige kommunale avgifter og kostnader til bygningsforsikring
→ Oversikt over årlige fellesutgifter
→ Eventuell festekontrakt og festeavgift
→ Brukstillatelse/ferdigattest
→ Samsvarserklæring for det elektriske anlegget
→ Dokumentasjon/kvitteringer på utført arbeid(eks fra oppussing av bad, kjøkken, røropplegg, elektrisk anlegg)
→ Eventuelt opplysninger om reguleringssaker og planlagte nabobygg
→ Årsmøteprotokoll og eventuelt andre vedtak av betydning

Leilighet/bolig i borettslag

→ Tidligere salgsprospekt eller takst
→ Plantegninger (ha gjerne kopi til takstmannen)
→ Ligningsoppgave fra forretningsfører (viser andel gjeld, formue og ligningsverdi)
→ Bekreftelse på husleiekostnad
→ Kjøpekontrakt
→ Andelsbevis eller aksjebrev
→ Årsberetning for boligselskapet

Dersom det er dokumenter på listen som du ikke har tilgjengelig, kan du legge frem de du har.

Rammeavtale på takstrapporter

For meglerkontor vil det være gunstig å etablere en rammeavtale. En rammeavtale vil gi et forutsigbart kostnadsbilde, leveranse tidspunkt og gi konkurransefortrinn for avtalepartner. Derfor har vi åpent for inngåelse av rammeavtaler for levering av boligsalgsrapporten og eventuelt andre taksttjenester.

Send oss gjerne en forespørsel,
så vil vi ta kontakt med dere.