Forbrukerinfo

Faser i takstoppdraget

  • Ta kontakt med oss via bestilling, kontakt eller på telefon
  • Vi gjør en avtale om befaring på et tidspunkt som passer for deg
  • Oppdraget opprettes og befaringen forberedes
  • Takstbefaring gjennomføres
  • Takstrapporten utarbeides og sendes på e-post iht avtalt tidsfrist

På befaringen vil takstmannen

  • Gå gjennom fremlagte dokumenter
  • Besiktige eiendommen/boligen – alle rom
  • Måle arealer på stedet
  • Utføre fuktkontroll ved behov

Forberedelser til boligsalgsrapport/tilstandsrapport bolig

Boligsalgsrapporten krever en grundig inspeksjon av boligen. Før befaringen bør du legge til rette for inspeksjon av både loft og kjeller. Videre skal takstmannen kontrollere slukene på våtrom og rørkoblinger under kjøkkenvasken. Dersom det er mulighet/sikkert å gå opp på taket bør du sette opp stige før befaringen.

Egenerklæringen må alltid fylles ut i forbindelse med boligsalgsrapporten, denne er et viktig underlag ved utarbeidelse av rapporten.

Relevante dokumenter

Det er ønskelig at eier/rekvirent finner frem det som finnes av relevante dokumenter på eiendommen/boligen til befaringen.

Selveiende bolig/eierseksjoner/leiligheter:

→ Tidligere salgsprospekt eller takst
→ Plantegninger (ha gjerne kopi til takstmannen)
→ Skjøte
→ Egenerklæring ved boligsalgsrapport
→ Oversikt over årlige kommunale avgifter
→ Oversikt over årlige kostnader til bygningsforsikring
→ Oversikt over årlige fellesutgifter
→ Eventuell festekontrakt
→ Brukstillatelse/ferdigattest
→ Målebrev
→ Dokumentasjon/kvitteringer på utført arbeid
→ Eventuelt opplysninger om reguleringssaker og planlagte nabobygg
→ Årsmøteprotokoll og eventuelt andre vedtak av betydning

Leilighet/bolig i borettslag

→ Tidligere salgsprospekt eller takst
→ Plantegninger (ha gjerne kopi til takstmannen)
→ Ligningsoppgave fra forretningsfører (viser andel gjeld, formue og ligningsverdi)
→ Bekreftelse på husleiekostnad
→ Kjøpekontrakt
→ Andelsbevis eller aksjebrev
→ Årsberetning for boligselskapet

Dersom det er dokumenter på listen som du ikke har tilgjengelig, kan du legge frem de du har.

Rammeavtale på takstrapporter

For meglerkontor vil det være gunstig å etablere en rammeavtale. En rammeavtale vil gi et forutsigbart kostnadsbilde, leveranse tidspunkt og gi konkurransefortrinn for avtalepartner. Derfor har vi åpent for inngåelse av rammeavtaler for levering av boligsalgsrapporten og eventuelt andre taksttjenester.

Send oss gjerne en forespørsel,
så vil vi ta kontakt med dere.